< terug

Sommige medicijnen kunnen het risico op vallen vergroten, vooral bij patiënten van 65 jaar en ouder, omdat vallen voor hen ernstige gevolgen kan hebben. Medicijnen die dit risico kunnen verhogen, zijn onder meer slaapmiddelen, rustgevende middelen, bepaalde medicijnen voor depressie of hoge bloeddruk en medicijnen die invloed hebben op de hersenen en het zenuwstelsel. Deze kunnen duizeligheid, evenwichtsproblemen of slaperigheid veroorzaken, waardoor de kans op vallen toeneemt.

Om het risico op vallen te verlagen, kunnen patiënten van 65 jaar en ouder een aantal stappen ondernemen:

  1. **Wees open en eerlijk tegen je dokter of apotheker**: Vertel hen welke medicijnen je gebruikt, zodat ze kunnen helpen een veilige combinatie te vinden.
  2. **Vraag om een medicijncheck**: Bij gebruik van veel verschillende medicijnen kan een medicijncheck nuttig zijn om te beoordelen of sommige het risico op vallen verhogen.
  3. **Blijf fysiek actief**: Oefeningen die balans en spierkracht verbeteren, kunnen helpen om steviger te staan.
  4. **Maak je leefomgeving veiliger**: Zorg voor goede verlichting en houd looproutes vrij van obstakels. Antislipmatten in de badkamer en stevige handgrepen kunnen ook helpen.

Door actief deze maatregelen te nemen, kunnen patiënten van 65 jaar en ouder helpen het risico op vallen te verminderen, zelfs wanneer zij medicijnen gebruiken die dit risico kunnen vergroten. Het is cruciaal om een open dialoog met zorgverleners te onderhouden en samen te werken aan een veilig medicijngebruik.

Andere interessante informatie