< terug

Als u meerdere medicijnen gebruikt kan uw apotheker u uitnodigingen voor een medicatiebeoordeling. Het staat u uiteraard ook vrij om zelf uw apotheker te vragen voor een medicatiebeoordeling. Wat is een medicatiebeoordeling? Een medicatiebeoordeling is een gesprek met uw apotheker waarin u uw ervaringen met uw geneesmiddelen en gezondheid kan bespreken. Na het gesprek beoordeelt uw apotheker of de geneesmiddelen die u gebruikt passend zijn bij uw ziektegeschiedenis en gezondheidsklachten die u ervaart.

Welke stappen horen bij een medicatiebeoordeling? 

  1. U vult voor het gesprek thuis een vragenlijst in met vragen over uw gezondheid en medicatie 
  2. U heeft een gesprek met uw apotheker 
  3. U apotheker beoordeelt uw medicatie aan de hand van uw gezondheidswensen Voorbeeld: U moet sinds de start van een nieuwe medicijn veel hoesten. Dit kan een bijwerkingen zijn. Uw apotheker bespreekt dit dan met uw arts. 
  4. Uw apotheker bespreekt de bevindingen en uw wensen met uw huisarts. 
  5. Uw apotheker neemt contact op met u op om de uitkomsten van het overleg met de huisarts te bespreken. Het kan zijn dat uw apotheker en huisarts verbeterpunten ziet in de behandelingen en zal deze dan aan u toelichten. Indien u voor bepaalde ziekten onder behandeling bent van een specialist kan uw apotheker ook overleg voeren met uw specialist. 

Samenwerking tussen uw apotheker en uw huisarts 
Uw apotheker werkt samen met alle huisartsen in de regio. Alle eventuele verbetervoorstellen voor uw behandeling worden altijd overlegd met uw huisarts (en in sommige gevallen specialist). 

Andere interessante informatie