home

Preferentiebeleid of ander doosje

Een andere naam, hetzelfde medicijn!

U haalt in uw apotheek de medicijnen die u al jaren gebruikt, maar ineens ziet het doosje er anders uit en er staat ook nog een andere naam op de verpakking. De apothekersassistente verzekert u dat u hetzelfde geneesmiddel krijgt als u eerder heeft gehad maar u heeft toch twijfels. Hoe zit dit nu in elkaar?

Ieder medicijn heeft twee verschillende namen:

Tijdelijk alleenrecht door patent
Het ontwikkelen van een nieuw medicijn gaat gepaard met veel onderzoek en een uitgebreide testfase. Nadat het middel is goedgekeurd door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), brengt de fabrikant het middel onder een merknaam op de markt. Op elk nieuw medicijn zit een patent van 10 jaar en tijdens deze periode heeft de fabrikant het alleenrecht om dit medicijn te verkopen.

Middel onder werkzame stofnaam
Als na tien jaar het patent verlopen is, mogen andere fabrikanten dit geneesmiddel eveneens produceren. Omdat zij geen ontwikkelkosten hebben, kunnen zij dit medicijn veel goedkoper op de markt brengen. Zij brengen het vergelijkbare middel onder de stofnaam op de markt. Het middel heeft echter dezelfde eigenschappen als het merknaamgeneesmiddel en kan dit merkgeneesmiddel vervangen.

De overheid ziet er op toe dat het middel onder stofnaam dezelfde eigenschappen heeft als het merkgeneesmiddel.

Parallel geïmporteerde geneesmiddelen
Medicijnen uit eenzelfde fabriek zijn in andere landen soms een stuk goedkoper. Door deze medicijnen te importeren kunnen ook kosten worden bespaard. U kunt een geïmporteerd middel herkennen aan de buitenlandse tekst op de verpakking. Wel moeten deze geneesmiddelen altijd een Nederlandse bijsluiter hebben.

Gelijke vervangingander_jasje
Wanneer er meerdere medicijnen met dezelfde werkzame stof, dezelfde sterkte en dezelfde toedieningsvorm, op de markt zijn kunnen deze medicijnen onderling uitgewisseld worden en elkaar vervangen. Dit vervangen noemen we substitutie en wordt gestimuleerd door het ministerie van VWS en de zorgverzekeraars omdat het een kostenbesparing met zich meebrengt zodat de ziektekostenpremies minder snel hoeven stijgen. Sterker nog: een aantal zorgverzekeraars verplichten uw apotheker de goedkoopste variant aan u af te leveren.

Controle
Krijgt u voor het eerst een generiek of parallel geïmporteerd medicijn in de apotheek, dan wijzen de apothekers of apothekersassistenten van uw apotheek u daar altijd op. Mocht u zelf willen controleren of het inderdaad het juiste medicijn is, dan kunt u dat doen door de stofnaam te vergelijken. Zowel het merkgeneesmiddel als het generieke en het parallel geïmporteerde middel vermelden de stofnaam op de verpakking en in de bijsluiter.

Betaalbare gezondheidszorg
Uw apotheek probeert de gezondheidszorg betaalbaar te houden door, waar mogelijk, te kiezen voor minder kostbare gelijkwaardige geneesmiddelen. Daarbij let uw apotheker er altijd op dat vervanging van het merkgeneesmiddel veilig en verantwoord is.  

  • een merknaam, dit is de naam die de fabrikant zelf bedacht heeft (deze naam kan per land verschillen)
  • een stofnaam, dit is de naam van de werkzame stof die in ieder land hetzelfde is